• ملکت رو دیدبزن

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

1,370,000,000 تومان

ملک و کارگاه تجاری

استان گیلان، رشت، منطقه ۴، خیابان ابن سینا، پارک پل تالشان، ایران

متر مربع: 1370

تجاری

mi1m

11 ماه پیش

1,370,000,000 تومان

متر مربع: 1370

تجاری

11 ماه پیش

قیمت فروش 372000000
DiDmelk.com

سرویس: 1متر مربع: 31

تجاری

محمد شایان

1 سال پیش

قیمت فروش 372000000

سرویس: 1متر مربع: 31

تجاری

1 سال پیش