• ملکت رو دیدبزن

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

350,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 850

باغ ویلا

محسن نوروزی

2 ماه پیش

350,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 850

باغ ویلا

2 ماه پیش

660,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 3300

باغ ویلا

محسن نوروزی

2 ماه پیش

660,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 3300

باغ ویلا

2 ماه پیش

600,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 2400

باغ ویلا

محسن نوروزی

2 ماه پیش

600,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 2400

باغ ویلا

2 ماه پیش

390,000,000 تومان
DiDmelk.com

باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه ۷۱۰ متری

شهریار، فردوسیه، استان تهران، ایران

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 710

باغ ویلا

محسن نوروزی

2 ماه پیش

390,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 710

باغ ویلا

2 ماه پیش

500,000,000 تومان
DiDmelk.com

متر مربع: 1500

باغ و باغچه

مدیر سایت

5 ماه پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 1500

باغ و باغچه

5 ماه پیش

330,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 700

باغ ویلا

مدیر سایت

6 ماه پیش

330,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 700

باغ ویلا

6 ماه پیش

230,000,000 تومان
DiDmelk.com

متر مربع: 1150

زمین

محسن نوروزی

6 ماه پیش

230,000,000 تومان

متر مربع: 1150

زمین

6 ماه پیش

440,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 1100

ویلا

محسن نوروزی

6 ماه پیش

440,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 1100

ویلا

6 ماه پیش

320,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 800

ویلا

محسن نوروزی

6 ماه پیش

320,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 800

ویلا

6 ماه پیش

280,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 700

باغ ویلا

محسن نوروزی

6 ماه پیش

280,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 700

باغ ویلا

6 ماه پیش