• ملکت رو دیدبزن

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

650,000,000 تومان
DiDmelk

آپارتمان ۲۴۳ متری اکازیون در کیومرثیه شهریار

کیومرثیه، شهریار، استان تهران، ایران

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 243

آپارتمان

محمد شایان

3 ماه پیش

650,000,000 تومان

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 243

آپارتمان

3 ماه پیش

700,000,000 تومان
DiDmelk.com

باغ ویلا ۱۱۷۰ متری بسیارلوکس کردزار شهریار

کردزار، شهریار، استان تهران، ایران

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 1170

باغ ویلا, معاوضه

محسن نوروزی

4 ماه پیش

700,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 1170

باغ ویلا, معاوضه

4 ماه پیش

2,000,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 4سرویس: 1متر مربع: 4800

باغ ویلا, معاوضه

محمد شایان

7 ماه پیش

2,000,000,000 تومان

خواب: 4سرویس: 1متر مربع: 4800

باغ ویلا, معاوضه

7 ماه پیش

900,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 1500

باغ ویلا, معاوضه

محسن نوروزی

8 ماه پیش

900,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 1500

باغ ویلا, معاوضه

8 ماه پیش

1,000,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 1000

باغ ویلا

محسن نوروزی

8 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 1000

باغ ویلا

8 ماه پیش

1,250,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 2400

باغ ویلا, معاوضه

محسن نوروزی

9 ماه پیش

1,250,000,000 تومان

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 2400

باغ ویلا, معاوضه

9 ماه پیش

سرویس: 1متر مربع: 1000

باغ ویلا, معاوضه

محسن نوروزی

9 ماه پیش

370,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 1000

باغ ویلا, معاوضه

9 ماه پیش

ویژه
3,500,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 5حمام : 2متر مربع: 1700

باغ ویلا

محسن نوروزی

10 ماه پیش

3,500,000,000 تومان

خواب: 5حمام : 2متر مربع: 1700

باغ ویلا

10 ماه پیش

ویژه
3,500,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 5حمام : 2متر مربع: 1600

باغ ویلا, معاوضه

محسن نوروزی

10 ماه پیش

3,500,000,000 تومان

خواب: 5حمام : 2متر مربع: 1600

باغ ویلا, معاوضه

10 ماه پیش

1,900,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 4300

باغ ویلا, معاوضه

محسن نوروزی

10 ماه پیش

1,900,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 4300

باغ ویلا, معاوضه

10 ماه پیش