• ملکت رو دیدبزن

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

700میلیون تا800میلیون تومان750,000,000 تومان

باغچه۱۵۰۰متری

شهرستان شهریار، استان تهران، ایران

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 1500

باغ و باغچه

adin1354

7 ماه پیش

700میلیون تا800میلیون تومان750,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 1500

باغ و باغچه

7 ماه پیش

300,000,000 تومان
DiDmelk.com

باغچه ۵۰۰ متری با بنا در لُم‌آباد  ملارد

لم‌آباد، ملارد، استان تهران، ایران

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 500

باغ و باغچه, باغ ویلا, ویلا

محمد شایان

9 ماه پیش

300,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 500

باغ و باغچه, باغ ویلا, ویلا

9 ماه پیش

480,000,000 تومان
DiDmelk.com

باغ ویلا ۱۱۰۰ متری موقعیت عالی منطقه ملارد

قشلاق، ملارد، استان تهران، ایران

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 1100

باغ ویلا

محسن نوروزی

9 ماه پیش

480,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 1100

باغ ویلا

9 ماه پیش

4,500,000,000 تومان
DiDmelk.com

ویلا دوبلکس ۲۵۰۰ متری محمد شهر کرج

محمد شهر، استان البرز، ایران

خواب: 5حمام : 2متر مربع: 2500

ویلا

محسن نوروزی

9 ماه پیش

4,500,000,000 تومان

خواب: 5حمام : 2متر مربع: 2500

ویلا

9 ماه پیش

1,200,000,000 تومان
DiDmelk.com

باغ ویلا در شهریار به متراژ ۲۰۰۰ متر کردزار

کردزار، شهریار، استان تهران، ایران

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 2000

باغ ویلا

محسن نوروزی

10 ماه پیش

1,200,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 2000

باغ ویلا

10 ماه پیش

550,000,000 تومان
DiDmelk.com

باغ ویلا ۱۲۰۰ متری دنج و آرام در شهریار

شهرک رزکان، استان تهران، ایران

سرویس: 1متر مربع: 1200

باغ ویلا

محسن نوروزی

11 ماه پیش

550,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 1200

باغ ویلا

11 ماه پیش

1,000,000,000 تومان
DiDmelk.com

باغ ویلا ۱۰۷۰ متری مناسب سکونت دائم در شهریار

استان تهران، کرج، شهرک جعفریه، ایران

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 1070

محسن نوروزی

11 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 1070

11 ماه پیش

320,000,000 تومان
DiDmelk.com

باغ ویلا ۷۰۰ متری مرکز شهریار( میدان حافظ)

استان تهران، شهریار، میدان حافظ، ایران

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 700

باغ ویلا

محسن نوروزی

11 ماه پیش

320,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 700

باغ ویلا

11 ماه پیش

1,200,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 3100

باغ ویلا

محسن نوروزی

11 ماه پیش

1,200,000,000 تومان

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 3100

باغ ویلا

11 ماه پیش

250,000,000 تومان
DiDmelk.com

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 800

باغ ویلا

محسن نوروزی

11 ماه پیش

250,000,000 تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 800

باغ ویلا

11 ماه پیش