• ملکت رو دیدبزن

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

mi1m

تماس با mi1m

1,370,000,000 تومان

ملک و کارگاه تجاری

استان گیلان، رشت، منطقه ۴، خیابان ابن سینا، پارک پل تالشان، ایران

متر مربع: 1370

تجاری

mi1m

10 ماه پیش

1,370,000,000 تومان

متر مربع: 1370

تجاری

10 ماه پیش